Smiley

U hoorde het misschien al eerder in de media: slechts weinig restaurants beschikken over een autocontrolesysteem waardoor de veiligheid van de voedselketen voor de consument gegarandeerd wordt. De restaurants die wel aan de vereiste normen voldoen, worden door het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid beloond met een Smiley, een label dat aantoont dat de restauranthouder een geloofwaardig systeem van hygiëne toepast.

Traiteur Pauwels werd in 2011 een eerste keer beloond voor al de inspanningen die ze op dit vlak doen en behaalden toen de Smiley. Concreet wil dit zeggen dat Traiteur Pauwels heeft aangetoond dat ze over een degelijk autocontrolesysteem beschikken om ervoor te zorgen dat de gebruikte producten in alle stadia van het productieproces voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid en kwaliteit.

De Smiley staat garant voor dineren met een gerust hart, het FAVV reikt hem immers alleen uit aan restaurants met een voedselveilige omgeving.
Traiteur Pauwels hecht veel belang aan kwaliteitsproducten en deed een beroep op het consultbureau AS4 (een adviesbureau voor voedselveiligheid) om een autocontrolesysteem (HACCP) op te zetten en volledig te begeleiden.
In samenwerking met consultant Sander Stadeus werden de nodige procedures en controledocumenten opgesteld.
Daarnaast werden alle medewerkers getraind. Met succes, want in 2013 en 2016 werd de Smiley opnieuw behaald.
Een teken dat binnen het bedrijf een degelijk systeem is ingevoerd om de veiligheid van de voedselketen te garanderen.
Het Smiley-label is drie jaar geldig.